Inschriftenkatalog: Lüneburger Klöster

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 76: Lüneburger Klöster (2009)

Lüneburg, Museum für das Fürstentum Lüneburg 1505

Glocke aus dem Kloster Lüne. S. DI 24, Nr. 61