Inschriftenkatalog: Landkreis Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 88: Landkreis Hildesheim (2014)

A1, Nr. 58 Moritzberg, Bergstr. 65 1645

Beschreibung

Jahreszahl über der Tür.

  1. 1645

Zitierhinweis:
DI 88, Landkreis Hildesheim, A1, Nr. 58 (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di088g016a1005807.