Inschriftenkatalog: Stadt Hannover

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 36: Stadt Hannover (1993)

A1, Nr. 9† Zwinger am Gehrhof 1517

Beschreibung

Zwinger am Gehrhof.

  1. MCCCCCXVII

Nachweise

  1. Jürgens, Chronik, S. 133.

Zitierhinweis:
DI 36, Stadt Hannover, A1, Nr. 9† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di036g006a1000902.