Inschriftenkatalog: Stadt Hameln

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 28: Hameln (1989)

Nr. 182† St. Nicolai Mitte 17. Jh.

Beschreibung

Oblatenschachtel. Silber.

Inschrift nach Sprenger.

  1. I(USTUS) K(IPE) D(OCTOR)B(EATA) A(NNA) V(ON) C(AMPEN)

Kommentar

Zu den beiden in der Inschrift genannten Personen vgl. den Kommentar zu Nr. 159.

Nachweise

  1. 2Sprenger, S. 211.

Zitierhinweis:
DI 28, Hameln, Nr. 182† (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di028g004k0018203.