Inschriftenkatalog: Lüneburg (Stadt)

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 100 Anhang 1: Stadt Lüneburg (2017)

A1, Nr. 45† Am Sande 50 1572

Beschreibung

Fachwerkflügel im Hof, 1953 abgebrochen. Am hinteren Teil der Schwelle die Inschrift.

  1. an(n)o 1572 Do(mi)ni

Nachweise

  1. Krüger/Reinecke, Kunstdenkmale, S. 402.

Zitierhinweis:
DI 100 Anhang 1, Stadt Lüneburg, A1, Nr. 45† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di100g019a100453.