Inschriftenkatalog: Lüneburger Klöster

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 76: Lüneburger Klöster (2009)

Kloster Lüne / Hannover, Museum August Kestner 1500

Vier Banklaken. S. DI 24, Nr. 56.