Inschriftenkatalog: Lüneburger Klöster

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 76: Lüneburger Klöster (2009)

Kloster Lüne 1493

Grabplatte des Propstes Nikolaus Graurock. S. DI 24, Nr. 46.