Inschriftenkatalog: Lüneburger Klöster

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 76: Lüneburger Klöster (2009)

Kloster Lüne 1440

Grabplatte des Propstes Konrad Tzerstede. S. DI 24, Nr. 29.