Inschriftenkatalog: Lüneburger Klöster

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 76: Lüneburger Klöster (2009)

Kloster Lüne Anfang 14. Jh.

Altartuch. S. DI 24, Nr. 6.