Inschriftenkatalog: Lüneburger Klöster

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 76: Lüneburger Klöster (2009)

Kloster Lüne 1432/1433

Grabplatte des Propstes Heinrich Bodenstede. S. DI 24, Nr. 28.