Inschriftenkatalog: Landkreis Göttingen

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 66: Lkr. Göttingen (2006)

A1, Nr. 74 Benterode, ev.-luth. Kirche 17. Jh.

Beschreibung

Oblatendose. Silber, vergoldet. Auf dem Deckel der ovalen Dose Initialen.

  1. · H · S · a)

Textkritischer Apparat

  1. Der Balken des H ausgebuchtet.

Zitierhinweis:
DI 66, Lkr. Göttingen, A1, Nr. 74 (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di066g012a1007403.