Inschriftenkatalog: Stadt Braunschweig von 1529 bis 1671

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 56: Stadt Braunschweig II (2001)

A1, Nr. 270 Städtisches Museum (Inv. Nr. Cla 11) 1631

Beschreibung

Maßstab aus Messing.

  1. A B C // D E F // G N 1631

Zitierhinweis:
DI 56, Stadt Braunschweig II, A1, Nr. 270 (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di056g009a1027008.