Inschriftenkatalog: Lüneburger Klöster

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 76: Lüneburger Klöster (2009)

A1, Nr. 35 Kloster Lüne, Museum. 16. Jh.

Beschreibung

Antependium (Inv. Nr. LÜN Hb 4) mit aufgenähtem Kruzifix, daran oben der Titulus.

  1. I(ESUS) N(AZARENUS) R(EX) I(UDAEORUM)

Zitierhinweis:
DI 76, Lüneburger Klöster, A1, Nr. 35 (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di076g013a1003500.