Inschriftenkatalog: Lüneburger Klöster

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 76: Lüneburger Klöster (2009)

A1, Nr. 26 Kloster Lüne 1575

Beschreibung

Am Südende des Sarggangs in Holz eingeschnitzte Jahreszahl.

  1. 1575

Zitierhinweis:
DI 76, Lüneburger Klöster, A1, Nr. 26 (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di076g013a1002601.